Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV

2022L

Kod przedmiotu96S2O-SMIPD4
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńpogłębienie i poszerzenie wiedzy merytorycznej z zakresu wybranej dyscypliny i subdyscypliny. Prowadzenie badań zgodnie z wybraną dyscypliną i subdyscypliną. Opracowanie całości pracy magisterskiej
Opis wykładówIA:pogłębienie i poszerzenie wiedzy merytorycznej z zakresu wybranej dyscypliny i subdyscypliny. Prowadzenie badań zgodnie z wybraną dyscypliną i subdyscypliną. Opracowanie całości pracy magisterskiej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi