Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III

2022Z

Kod przedmiotu96S2O-SMiPD3
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPogłębienie i poszerzenie wiedzy merytorycznej z zakresu wybranej dyscypliny i subdyscypliny; wdrożenie metodologii prowadzenia samodzielnej analizy zgodnej z wybraną dyscypliną i subdyscypliną; prezentowanie i omawianie wyników analizy materiałów źródłowych; samodzielna praca nad rozdziałami analitycznymi pod opieką naukową promotora
Opis wykładówIA:Pogłębienie i poszerzenie wiedzy merytorycznej z zakresu wybranej dyscypliny i subdyscypliny; wdrożenie metodologii prowadzenia samodzielnej analizy zgodnej z wybraną dyscypliną i subdyscypliną; prezentowanie i omawianie wyników analizy materiałów źródłowych; samodzielna praca nad rozdziałami analitycznymi pod opieką naukową promotora.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiLiteraturę podstawową i uzupełniającą każdorazowo podaje prowadzący zajęcia.