Warsztat tłumaczeniowy I

2021Z

Kod przedmiotu96S2O-WTLUM1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńprzekład, postedycja i redakcja różnych rodzajów tekstów użytkowych (strony internetowe, teksty promocyjne, teksty popularno-naukowe) o zaawansowanym stopniu trudności, z naciskiem na redakcję przekładu na język polski, jako język docelowy wg norm ISO
Opis wykładówIA:przekład, postedycja i redakcja różnych rodzajów tekstów użytkowych (strony internetowe, teksty promocyjne, teksty popularno-naukowe) o zaawansowanym stopniu trudności, z naciskiem na redakcję przekładu na język polski, jako język docelowy wg norm ISO.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Belczyk, Arkadiusz, Poradnik tłumacza, Idea, 2002 2) Hejwowski, Krzysztof, Iluzja przekładu, Śląsk, 2015 3) Kozłowska, Christian Douglas, Difficult words in Polish=English translation, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi