Warsztat tłumaczeniowy III

2022Z

Kod przedmiotu96S2O-WTLUM3
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńtematyka poszczególnych zajęć dotyczy przekładu i redakcji różnych rodzajów tekstów o zaawansowanym stopniu trudności (głównie teksty literackie różnych gatunków), z naciskiem na redakcję przekładu na język polski, jako język docelowy wg norm ISO.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Belczyk, Arkadiusz, Poradnik tłumacza, Idea, 2002 2) Hejwowski, Krzysztof, Iluzja przekładu, Śląsk, 2015 3) Wright, Chantal, Literary Translation, Routledge, 2016 4) Jarniewicz, Jerzy, Gościnność słowa. Szkice o przekłądzie literackim, Znak, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi