Współczesne tendencje w językoznawstwie

2022L

Kod przedmiotu96S2O-WTwJ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ungerer, Friedrich,Schmid, Hans-Jorg, An Introduction to Cognitive Linguistics, Taylor & Francis Ltd, 2006 2) Dancygier, Barbara, The Cambridge Handbook of Cognitive Linguistics, Cambridge University Press, 2017 3) Geeraerts, Dirk and Hubert Cuyckens, Handbook of Cognitive Linguistics, Oxford University Press, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi