Współczesne tendencje w przekładoznawstwie

2021Z

Kod przedmiotu96S2O-WTwP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówormy przekładowe i teoria polisystemu (I. Even-Zohar; G. Toury); refrakcje (A. Lefevere); współczesne tłumaczenie audiowizualne; przekład komiksu; przekład gier komputerowych; lokalizacja; współczesne narzędzia w tłumaczeniu maszynowym; przekład środowiskowy; emancypacja tłumacza.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bkaer M. , Routledge Encyclopedia of Translation Studies (wybrane zagadnienia), t. -, Routledge, 2005, s. - 2) Venuti L. , The Translation Studies Reader (wybrane zagadnienia) , t. -, Routledge, 2006, s. - 3) Gentzler E. , Contemporary Translation Theories , Multilinuag Matters, 2001 4) Tabakowska E. , Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie (wybrane zagadnienia) , UJ, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi