Zajęcia specjalizacyjne III

2022Z

Kod przedmiotu96S2O-ZSPEC3
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Do decyzji prowadzącego, literatura uzupełniająca dopasowana do tematyki danego seminarium magisterskiego, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi