Elementy przedsiębiorczości

2021Z

Kod przedmiotu97S2O-EPRZED
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Murzyn A., Szuścik U., Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji, WUŚ, 2017 2) Kurczewska A., Przedsiębiorczość, PWE, 2013 3) Steinerowska-Streb I., Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju, C.H. Beck, 2017 4) Lichtarski J. (red.)., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015 5) Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi