Gramatyka opisowa języka rosyjskiego I

2021L

Kod przedmiotu98S1O-GOJR1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Пустошило Е.П. , Лексикология. Фразеология. Лексикография, Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2011 2) Камалова А.А. (ред.), Лингвистический анализ в вузе, t. Часть 1, Архангельск: Поморский университет, 2004.
Literatura uzupełniająca
Uwagi