Gramatyka opisowa języka rosyjskiego III

2022L

Kod przedmiotu98S1O-GOJR3
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówGramatyczne kategorie i znaczenia. Kategoria rodzaju, liczby, przypadka rzeczowników. Leksykalno-gramatyczne rodzaje rzeczowników. Żywotność/nieżywotność rzeczowników. Słowotwórstwo rzeczowników. Analiza morfemowa rzeczowników. Przymiotniki. Leksykalno-gramatyczne rodzaje przymiotników. Odmiana przymiotników. Stopniowanie przymiotników. Analiza morfemowa przymiotników. Liczebniki. Leksykalno-gramatyczne rodzaje liczebników. Odmiana liczebników. Czasownik. Gramatyczne kategorie i formy. Nieodmienne formy czasownika. Bezokolicznik. Imiesłowy przysłówkowe. Przysłówek. Tworzenie przysłówków. Przyimek. Spójnik. Partykuła. Wykrzyknik. Wyrazy modalne. Związki syntaktyczne (związek zgody, rządu, przynależności). Związek wyrazowy. Części zdania. Typy zdań. ,ĆWICZENIA:Gramatyczne kategorie i znaczenia. Kategoria rodzaju, liczby, przypadka rzeczowników. Leksykalno-gramatyczne rodzaje rzeczowników. Żywotność/nieżywotność rzeczowników. Słowotwórstwo rzeczowników. Analiza morfemowa rzeczowników. Przymiotniki. Leksykalno-gramatyczne rodzaje przymiotników. Odmiana przymiotników. Stopniowanie przymiotników. Analiza morfemowa przymiotników. Liczebniki. Leksykalno-gramatyczne rodzaje liczebników. Odmiana liczebników. Czasownik. Gramatyczne kategorie i formy. Nieodmienne formy czasownika. Bezokolicznik. Imiesłowy przysłówkowe. Przysłówek. Tworzenie przysłówków. Przyimek. Spójnik. Partykuła. Wykrzyknik. Wyrazy modalne. Związki syntaktyczne (związek zgody, rządu, przynależności). Związek wyrazowy. Części zdania. Typy zdań.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Анисимова Е.А. Кавинкина И.Н., Грамматика. Глагол. Наречие. Служебные части речи и другие классы слов, Гордно: ГрГУ, 2011 2) Анисимова Е.А. Кавинкина И.Н. , Грамматика. Морфология. Именные части речи, Гродно: ГрГУ., 2009 3) Смольская Л.И. , Синтаксис простого предложения: конструктивный уровень, Гродно, 2003 4) Смольская Л.И., Современный русский язык: синтаксис сложного предложения, Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi