Historia literatury rosyjskiej II

2022Z

Kod przedmiotu98S1O-HLR2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówagadnienie prądów i kierunków literackich. Proza, poezja, dramat jako trzy typy wrażliwości twórczej i odbiorczej. Romantyzm rosyjski. Literatura „Złotego wieku”. Modernizm rosyjski. Literatura po 1956 roku. Postmodernizm. Wieczne tematy w poezji rosyjskiej. Dramaturgia rosyjska. Rosyjska powieść psychologiczna. Fantastyka w literaturze rosyjskiej. Satyra w literaturze rosyjskiej. Powieść historyczna. Proza wiejska.,ĆWICZENIA:Obraz społeczeństwa rosyjskiego w epoce Puszkinowskiej na przykładzie „Eugeniusza Oniegina” Aleksandra Puszkina. Charakterystyka postaci. Oniegin jako „zbędny człowiek”. Romantyzm Leńskiego. Postaci kobiece w utworze: Olga, Tatiana. Obraz moskiewskiej, petersburskiej i prowincjonalnej szlachty. Cechy gatunkowe utworu „Eugeniusz Oniegin”. Obraz wojny w „Opowiadaniach sewastopolskich” Lwa Tołstoja. Ewolucja wojny. Sens i filozofia wojny. Problem prawdziwego heroizmu, patriotyzmu oraz egoizmu i wyrachowania podczas wojny. Kompozycja utworu. Specyfika analizy psychologicznej bohaterów powieści „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego. Proces duchowej ewolucji Raskolnikowa. Sonia Marmieładowa jako „święta grzesznica”. Sobowtóry Raskolnikowa: Swidrigajłow, Łużyn. Rodzina Marmieładowych. Uniwersalizm „Zbrodni i kary”. Kompozycja utworu. Aktualność/ponadczasowość problematyki komedii „Rewizor” Nikołaja Gogola. Chlestakow i „chlestakowszczyzna”. Obrazy urzędników. „Śmiech przez łzy” w komedii. Ponadczasowość „Rewizora”. Kompozycja utworu. Antyutopia jako gatunek literacki na przykładzie powieści Jewgienija Zamiatina „My”. Problem sensu istnienia jednostki w totalitarnej rzeczywistości. Obraz „społeczeństwa przyszłości” w powieści. Cechy gatunkowe utworu „My”. Świat realny i świat fantastyczny w powieści Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”. Woland i jego diabelska świta – charakterystyka. Temat dobra i zła. Obraz Moskwy. Problem pisarza i twórczości. Kompozycja powieści. Konflikt pokoleń w sztuce Aleksandra Wampiłowa „Starszy syn”. Moralno-filozoficzna problematyka sztuki. Konflikt „ojców” i „dzieci”. Kompozycja komedii.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Barański Z, Semczuk A. (red.), Literatura rosyjska w zarysie, Warszawa, 1986 2) Porębina G., Poręba S., Historia literatury rosyjskiej. 1917-1991, Katowice, 1994 3) Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н., Современная русская литература 1950-1990-е годы, t. 1-2., Москва, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi