Historia literatury rosyjskiej III

2022L

Kod przedmiotu98S1O-HLR3
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówwórcy i symbole. Nikołaj Czernyszewski i jego znaczenie w historii literatury rosyjskiej. Iwan Gonczarow i jego znaczenie w historii literatury rosyjskiej. Świat poezji Fiodora Tiutczewa. Anton Czechow jako symbol nowego etapu w rozwoju rosyjskiej dramaturgii. Twórczość Iwana Turgieniewa. Typologia powieści – najważniejsze motywy i symbole. Życie i twórczość Władimira Majakowskiego. Świat poezji Siergieja Jesienina – najważniejsze motywy i symbole. Świat przedstawiony w utworach Władimira Nabokowa. Poezja Mariny Cwietajewej – najważniejsze motywy i symbole. Świat przyrody w twórczości Wiktora Astafiewa. Twórczość Wasilija Szukszyna – charakterologia, psychologizm, styl. Twórczość Siergieja Dowłatowa w kontekście rosyjskiego postmodernizmu. Borys Pasternak jako laureat literackiej Nagrody Nobla. Dmitrij Bykow jako krytyk i publicysta. Dramaturgia Ludmiły Pastuszewskiej,ĆWICZENIA:Twórcy i symbole Pieczorin jako przykład „zbędnego człowieka”. Znaczenie pojęcia „zbędnego człowieka” w kontekście lermontowskiej powieści. Obraz Pieczorina: filozofia życia, moralność, dialektyka dobra i zła, uczucia i rozsądku. Miłość w liryce Aleksandra Błoka („Wiesze o Przepięknej Pani”). Błok i młodsi symboliści. Symboliczny obraz „Przepięknej Pani”. Specyfika stylistycznej warstwy utworu. Filozoficzne i społeczne problemy w sztuce „Na dnie” Maksima Gorkiego. Ukazanie prawdy życiowej w sztuce i jej filozoficzne znaczenie. Bohaterowie sztuki. Spór na temat sensu ludzkiego życia. Nowatorstwo Gorkiego. Tragedia człowieka w epoce totalitaryzmu w utworze „Requiem” Anny Achmatowej. Geneza utworu. Zasady kompozycyjne i środki poetyckie. Specyfika prezentacji bohatera lirycznego. Motyw pamięci i śmierci w utworze. Główne problemy w utworze „To ja, Ediczka” Eduarda Limonowa. Geneza utworu. Obraz głównego bohatera. Obraz samotności. Ideowa struktura utworu. Wolność w liryce Włodzimierza Wysockiego. Specyfika prezentacji bohatera lirycznego. Symbolika obrazu „pomnika” i „labiryntu”. Specyfika stylistycznej warstwy utworu. Archetyp saloity w utworze W. Jerofiejewa „Moskwa – Pietuszki”. Znaczenie pojęcia „saloita” w kontekście powieści. Obraz głównego bohatera i jego filozofia życia. Funkcjonowanie motywów szaleństwa, samozagłady i pogardy.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Porębina G., Poręba S., Historia literatury rosyjskiej. 1917-1991, Katowice , 1994 2) Журавлев В.П. (ред.), Русская литература XX века, Москва, 2004.
Literatura uzupełniająca
Uwagi