Historia literatury rosyjskiej IV

2023Z

Kod przedmiotu98S1O-HLR4
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrocesy literackie. Rosyjscy laureaci literackiej Nagrody Nobla (przedstawiciele, kontrkandydaci, kontekst historyczny i polityczny). Literatura emigracyjna (terminologia, geneza, periodyzacja, ośrodki, przedstawiciele, znaczenie). Polityka i literatura (periodyzacja, uwarunkowania historyczne, przedstawiciele). Literatura alternatywna wobec nurtu oficjalnego. Model świata we współczesnej antyutopii (twórczość pisarzy: J. Daniel, W. Wojnowicz, L. Pietruszewska, W. Makanin, T. Tołstoj, D. Prigow). Ewolucja tematów i motywów literackich. Ewolucje postaci literackich. Humor i satyra we współczesnej literaturze. Obraz Petersburga w prozie rosyjskiej. Współczesna literatura popularna. Współczesna literatura kobieca. Poezja wizualna.,ĆWICZENIA:Procesy literackie. „Oblicza miłości” w świecie przedstawionym w utworach I. Bunina. Model świata w utopii współczesnej (na przykładzie twórczości W. Wojnowicza). Opozycja Wschód – Zachód w twórczości I. Brodskiego. Człowiek w państwie totalitarnym (na przykładzie twórczości A. Sołżenicyna). Poszukiwania „bohatera naszych czasów” we współczesnej literaturze rosyjskiej (na przykładzie twórczości S. Szargunowa). Fenomen teatru J. Griszkowca. Komedia w gatunku powieści detektywistycznej (twórczość B. Akunina).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Porębina G., Poręba S., Historia literatury rosyjskiej. 1917-1991, Katowice , 1994 2) Акимов В., От Блока до Солженицына. Путеводитель по русской литературе XX века, Санкт-Петербург, 2010.
Literatura uzupełniająca
Uwagi