Historia i kultura Rosji II

2021L

Kod przedmiotu98S1O-HiKR2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Piotr I. Regencja Zofii. Wojna Północna. Reformy. Nowa stolica. Powstanie Imperium Rosyjskiego. Wzrost znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej. 2. Petersburg – miasto idealne. 3. Od Piotra Wielkiego do Katarzyny Wielkiej. Polityka wewnętrzna i zagraniczna. 4. Panowanie Katarzyny II. Podboje terytorialne. Reformy. Od Katarzyny Wielkiej do Aleksandra I. 5. Architektura rosyjska XVII – XIX w. 6. Malarstwo rosyjskie XVIII – I poł. XIX w. Wybitni przedstawiciele i ich dzieła. 7. Wojny napoleońskie. Rosja po 1815 roku. Aleksander I. Dekabryści. 8. Rosja mikołajowska: władza, ustrój, reformy, wojna krymska. Polityka wewnętrzna w drugiej połowie XIX w. Wielkie reformy. Sprawa polska. Syberia. 9. Malarstwo rosyjskie II poł. XIX w. Pieredwiżnicy. 10. Rosyjska kultura muzyczna XVIII – I poł. XIX w. Michaił Glinka. Aleksander Dargomyżski. 11. Potężna Gromadka. Piotr Czajkowski 12. Rosja na przełomie XIX i XX wieku. Początki rosyjskiej klasy robotniczej. Rosja w czasie I wojny światowej. 13. Malarstwo rosyjskie przełomu XIX / XX w. (modernizm, symbolizm, suprematyzm, kubizm, ugrupowanie Świat Sztuki). 14. Rewolucja lutowa. Rewolucja październikowa. Lenin. Rosja Sowiecka. Polityka wewnętrzna i zagraniczna. Komintern. 15. Architektura przełomu XIX / XX w. Od konstruktywizmu do socrealizmu w architekturze.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bazylow L. , Historia Rosji, t. II, PWN, 1985 2) Bazylow L., Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, ., 1986 3) Serczyk W.A, Katarzyna II carowa Rosji, ., 2004 4) Serczyk W.A., Kultura rosyjska XVIII wieku, ., 1984
Literatura uzupełniająca
Uwagi