Historia i kultura Rosji III

2022Z

Kod przedmiotu98S1O-HiKR3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Historia teatru rosyjskiego. Teatr szkolno-cerkiewny. Teatr dworski. Teatr czasów Piotra Wielkiego. Teatr publiczny. 2. Wielka reforma teatru na przełomie XIX i XX w. (Władimir Niemirowicz – Danczenko, Konstanty Stanisławski). System Stanisławskiego. Nowa koncepcja teatru. Biomechanika Meyerholda. Balet rosyjski. 3. ZSRR – totalitarne państwo terroru: Stalin, kolektywizacja, industrializacja, Wielka czystka, deportacje. Ekspansja ZSRR. ZSRR i II Wojna Światowa. 4. Kinematografia rosyjska do lat 40. Radziecki film propagandowy. 5. Fenomen radzieckiego plakatu propagandowego. 6. Wielka Wojna Ojczyźniana. Blokada Leningradu. Bitwa pod Stalingradem. Konferencja w Teheranie i Jałcie. Kapitulacja Niemiec. Konferencja w Poczdamie. Podział wpływów. 7. Muzyka rosyjska XX w. (Igor Strawiński, Siergiej Rachmaninow, Aram Chaczaturian, Siergiej Prokofiew). 8. ZSRR po II Wojnie Światowej. XX zjazd i odwilż. Polityka Chruszczowa. 9. Piosenka autorska. Piosenki rosyjskich bardów (Bułata Okudżawa i Włodzimierz Wysocki). 10. Kinematografia rosyjska lata 50. 60. 70. 80 11. Zimna wojna. ZSRR w latach 70. Polityka Breżniewa. 12. Teatr Wampiłowa. Współczesna muzyka rosyjska (DDT, Ariya, Lube, Krematorij, Epidemiya, Zemfira). 13. Architektura metra moskiewskiego. Wysokościowce moskiewskie. 14. Rozpad Związku Sowieckiego. 15. Federacja Rosyjska. Jelcyn. Putin. Miedwiediew. Putin…
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Heller M., Niekricz A., , Utopia u władzy; historia Związku Radzieckiego, t. I i II, ., 1986 2) Jureniew R., Historia filmu radzieckiego, ., 1977 3) Pichoja R., Historia władzy w Związku Radzieckim 1945–1991, ., 2011 4) Smaga J., Narodziny i upadek imperium: ZSRR 1917-1991, ., 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi