Proseminarium emigranotologiczne

2022L

Kod przedmiotu98S1O-PEMIGR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPodstawy metodologii badań emigrantologicznych. Technika pisania prac dyplomowych (wymogi formalne, merytoryczne, językowe, redakcyjne). Analiza tekstów literackich oraz problematyzowanie, klasyfikowania zjawisk literackich z zakresu twórczości emigracyjnej
Opis wykładówIA:Podstawy metodologii badań emigrantologicznych. Technika pisania prac dyplomowych (wymogi formalne, merytoryczne, językowe, redakcyjne). Analiza tekstów literackich oraz problematyzowanie, klasyfikowania zjawisk literackich z zakresu twórczości emigracyjnej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Suchanek, Emigrantologia – dziedzina badań rosjoznawczych, t. nr 112, PAUza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności”, 2011 2) Z. Mitosek, Teorie badań literackich. Przegląd historyczny, Warszawa, 1998 3) T. Walas, R. Nycz (red.), Kulturowa teoria literatury. Poetyki, problematyki, interpretacje, Kraków, 2012.
Literatura uzupełniająca
Uwagi