Proseminarium literaturoznawcze

2022L

Kod przedmiotu98S1O-PLIT
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńproseminariu
Opis wykładówIA:proseminarium
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Markiewicz, J. Sławiński (red.), Nowe problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, Wydawnictwo Literackie, 1992 2) M.P. Markowski, R. Nycz (red.), Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Universitas, 2006 3) Z. Mitosek, Teorie badań literackich. Przegląd historyczny, Państ. Wydaw. Naukowe, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi