Praktyczna nauka języka rosyjskiego I

2022Z

Kod przedmiotu98S1O-PNJR1
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń„W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Wygląd zewnętrzny człowieka. Ubrania. Dodatki. Charakterystyka człowieka. Temperament. Młodzież – problemy wychowawcze. Miłość, emocje, uczucia. Formy koniugacyjne czasownika w czasie teraźniejszym i przeszłym, tworzenie form trybu rozkazującego i przypuszczającego, czasowniki zwrotne i niezwrotne, pisownia czasowników. Stopień wyższy i najwyższy, przymiotników, pisownia końcówek przymiotników, przymiotniki dzierżawcze. Odmiana nazwisk rosyjskich. Pisownia przymiotników. Przymiotniki krótkie
Opis wykładówIA:„W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Wygląd zewnętrzny człowieka. Ubrania. Dodatki. Charakterystyka człowieka. Temperament. Młodzież – problemy wychowawcze. Miłość, emocje, uczucia. Formy koniugacyjne czasownika w czasie teraźniejszym i przeszłym, tworzenie form trybu rozkazującego i przypuszczającego, czasowniki zwrotne i niezwrotne, pisownia czasowników. Stopień wyższy i najwyższy, przymiotników, pisownia końcówek przymiotników, przymiotniki dzierżawcze. Odmiana nazwisk rosyjskich. Pisownia przymiotników. Przymiotniki krótkie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołubiewa A., Kowalska N., Русский язык сегодня, AGMEN, 1998 2) Chlebda B., Danecka I., Milutina T., Skrypt do PNJR dla studentów II roku, wyd. Uniwersytet Opole, 2008 3) Wierieszczagina I., Teksty z życia codziennego z dialogami, WSiP, 1995 4) Kowalska N., Samek D., Praktyczna nauka języka rosyjskiego. Morfologia., rea, 2004 5) Н.В. Баско, Изучаем русский. Узнаем Россию, Флинта. Наука, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi