Praktyczna nauka języka rosyjskiego II

2022L

Kod przedmiotu98S1O-PNJR2
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń„W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Zdrowie człowieka. Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego. Sport, kultura fizyczna, dyscypliny sportowe, imprezy sportowe. Rekreacja i wypoczynek. Związek rzeczownika z liczebnikiem, odmiana liczebników, pisownia liczebników, pisownia przymiotników złożonych z liczebnikami. Formy deklinacyjne zaimków wskazujących, określających, względnych, przeczących; wyrażenie zaimkowe друг друга
Opis wykładówIA:„W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Zdrowie człowieka. Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego. Sport, kultura fizyczna, dyscypliny sportowe, imprezy sportowe. Rekreacja i wypoczynek. Związek rzeczownika z liczebnikiem, odmiana liczebników, pisownia liczebników, pisownia przymiotników złożonych z liczebnikami. Formy deklinacyjne zaimków wskazujących, określających, względnych, przeczących; wyrażenie zaimkowe друг друга.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołubiewa A., Kowalska N., Русский язык сегодня, AGMEN, 1998 2) Chlebda B., Danecka I., Milutina T., Skrypt do PNJR dla studentów II roku, wyd. Uniwersytet Opole, 2008 3) Wierieszczagina I., Teksty z życia codziennego z dialogami, WSiP, 1995 4) Kowalska N., Samek D., Praktyczna nauka języka rosyjskiego. Morfologia., rea, 2004 5) Н.В. Баско, Изучаем русский. Узнаем Россию, Флинта. Наука, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi