Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV

2023L

Kod przedmiotu98S1O-PNJR4
Punkty ECTS 10
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńRynek pracy. Start-up, franczyza. Unia Europejska. Korespondencja handlowa. Jedziemy do Rosji. Co wiemy o Rosji? Praca biura turystycznego. Organizacja wycieczek do Rosji. Rola imiesłowów przysłówkowych w zdaniu. Wydzielanie przecinkiem okoliczników. Wydzielanie przecinkiem członów objaśniających i wtrąconych. Interpunkcja w zdaniu współrzędnie złożonym. Mowa zależna i niezależna. Przydawki jednorodne i niejednorodne
Opis wykładówIA:Rynek pracy. Start-up, franczyza. Unia Europejska. Korespondencja handlowa. Jedziemy do Rosji. Co wiemy o Rosji? Praca biura turystycznego. Organizacja wycieczek do Rosji. Rola imiesłowów przysłówkowych w zdaniu. Wydzielanie przecinkiem okoliczników. Wydzielanie przecinkiem członów objaśniających i wtrąconych. Interpunkcja w zdaniu współrzędnie złożonym. Mowa zależna i niezależna. Przydawki jednorodne i niejednorodne -
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Stefańska, В мире бизнеса, wyd. Poltex, 2016 2) . R. Skiba, M. Szczepaniak, Деловая речь 1A 2 А, REA, 1998 3) . W. Galas, W. Gromulska, L. Hoffman, M. Polak-Jasieńska, Русский язык для деловых людей, część I, , Szkoła Główna Handlowa, 2004 4) L. Świrepo, Rosyjska korespondencja handlowa, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, 1997 5) . Д.Э. Розенталь, 750 упражнений по русскому языку, Оникс XXI век, 2003 6) . N. Kowalska, A. Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Rea, 2010 7) . Н.А. Мельникова,, Пособие по профориентационной работе с учащимися 9-х классов, Комсомольское, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi-