PNJR kurs zintegrowany I

2021Z

Kod przedmiotu98S1O-PNJRKZ1
Punkty ECTS 18,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńWprowadzanie alfabetu rosyjskiego. Przedstawianie się. Zawieranie znajomości. Rodzina. Wiek. Etapy życia. Zawód. Sposoby dorabiania. Praca dorywcza. Miejsce zamieszkania. Odmiana zaimków osobowych i dzierżawczych. Odmiana rzeczowników. Zasady pisowni znaków miękkiego i twardego, samogłosek nieakcentowanych, samogłosek po syczących, przedrostków, grup spółgłoskowych
Opis wykładówIA:Wprowadzanie alfabetu rosyjskiego. Przedstawianie się. Zawieranie znajomości. Rodzina. Wiek. Etapy życia. Zawód. Sposoby dorabiania. Praca dorywcza. Miejsce zamieszkania. Odmiana zaimków osobowych i dzierżawczych. Odmiana rzeczowników. Zasady pisowni znaków miękkiego i twardego, samogłosek nieakcentowanych, samogłosek po syczących, przedrostków, grup spółgłoskowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Czeczuga, P. Węcławiak, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, PWN, 2012 2) A.Gołubiewa, N.Kowalska, Русский язык сегодня, Agmen, 2000 3) J.Orzechowska, E.Pociechina, Азбучные истины, Olsztyn, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi