PNJR kurs zintegrowany II

2021L

Kod przedmiotu98S1O-PNJRKZ2
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńMój dzień powszedni. Miasto – komunikacja miejska. Czas wolny, zainteresowania, hobby. Produkty żywnościowe. Zakupy. Wypoczynek. Szkoła. Wyższa uczelnia. Odmiana rzeczowników. Odmiana przymiotników. Odmiana czasowników. Zasady pisowni znaków miękkiego i twardego, samogłosek nieakcentowanych, samogłosek po syczących, przedrostków, grup spółgłoskowych
Opis wykładówIA:Mój dzień powszedni. Miasto – komunikacja miejska. Czas wolny, zainteresowania, hobby. Produkty żywnościowe. Zakupy. Wypoczynek. Szkoła. Wyższa uczelnia. Odmiana rzeczowników. Odmiana przymiotników. Odmiana czasowników. Zasady pisowni znaków miękkiego i twardego, samogłosek nieakcentowanych, samogłosek po syczących, przedrostków, grup spółgłoskowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Czeczuga, P. Węcławiak, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, PWN, 2012 2) A.Gołubiewa, N.Kowalska, Русский язык сегодня, Agmen, 2000 3) J.Orzechowska, E.Pociechina, Азбучные истины, Olsztyn, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi