Proseminarium przekładoznawcze

2022L

Kod przedmiotu98S1O-PPRZEK
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń1. Podstawowa terminologia z zakresu przekładoznawstwa (przekład, tłumaczenie). Rodzaje przekładu według Romana Jakobsona. 2. Schemat komunikacji językowej. Schemat komunikacji przekładowej. 3. Czym jest ekwiwalencja przekładowa? Typologia ekwiwalencji. 4. Pojęcie transformacji przekładowych 5. Realia kulturowe i techniki ich przekładu. 6. Nazwy własne jako problem translatorski. 7. Test pisemny w formie pytań otwartych.
Opis wykładówbrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kielar B., Zarys translatoryki, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, 2013, s. 122 2) Lewicki R. , Zagadnienia lingwistyki przekładu, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, s. 372
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak