Podstawy translatologii stosowanej II

2023L

Kod przedmiotu98S1O-PTS2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Warsztat tłumacza. 2. Tłumaczenie filologiczne — etap wstępny pracy przekładowcy. 3. Język trzeci w przekładzie. 4. Tłumaczenie poezji. 5. Tłumaczenie prozy. 6. Tłumaczenie dramatu. 7. Tłumaczenie tekstów sakralnych I. 8. Tłumaczenie tekstów sakralnych II. 9. Tłumaczenie tekstów sakralnych III. 10. Tłumaczenie tekstów naukowych. 11. Tłumaczenie tekstów technicznych. 12. Tłumaczenie tekstów prawniczych. 13. Tłumaczenie filmowych list dialogowych. 14. Ocena tłumaczenia literackiego i specjalistycznego. 15. Etyka zawodu tłumacza i kodeks tłumacza.,ĆWICZENIA:1. Jak samemu stworzyć warsztat tłumacza? 2. Jak się zachować wobec języka trzeciego i kolejnego w przekładzie? 3. Zajęcia praktyczne z tłumaczenia poezji. 4. Zajęcia praktyczne z tłumaczenia prozy. 5. Zajęcia praktyczne z tłumaczenia dramatu. 6. Zajęcia praktyczne z tłumaczenia tekstów sakralnych. 7. Zajęcia praktyczne z tłumaczenia tekstów naukowych. 8. Możliwości i ograniczenia w tłumaczeniu filmowych list dialogowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bednarczyk A., W poszukiwaniu dominanty translatorskiej,, Warszawa, 2008 2) Bukowski P., Heydel M., , Współczesne teorie przekładu. Antologia., Kraków, 2009 3) Kielar B. Z.,, Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne., Wrocław, 1988 4) Legeżyńska A.,, Tłumacz i jego kompetencje autorskie., Warszawa, 1999 5) Lipiński K., 2000, Vademecum tłumacza. , Karków, 2000 6) Rusinek M. (red)., O sztuce tłumaczenia., Wrocław, 1955 7) Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze., Poznań, 1998 8) Balcerzan e., Rajewska E. (red)., Pisarze polscy o sztuce przekładu. 1440–2005. Antologia. , Poznań, 2007 9) Pollak S. (red.), Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia., Wrocław, 1975 10) Fast P. (red.), Studia o przekładzie, tom VIII: Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, Katowice, 1998 11) Bednarczyk A., Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy etap tłumaczenia poetyckiego., Łódź, 2019 12) Bobińska H., Ojceiwcz G., Kryminalistyka w Rosji i Polsce. Wybór tekstów z kryminalistyki do tłumaczenia z języka rosyjskiego i na język rosyjski., Szczytno, 2013 13) Voellnagel A., 1985, Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych., Warszawa, 1985 14) Obłąkowska-Galanciak I., Jeglińska B., Język rosyjski. Przekład sądowy i prawniczy., Olsztyn, 2001 15) Ndiaye I.A., Ojcewicz G. (red.), Z teorii i praktyki przekładu prawniczego, Seria „Teoria i Praktyka Przekładu – Теория и практика перевода”., t. 4, Olsztyn, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi