Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I

2023Z

Kod przedmiotu98S1O-SLiPD1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńWybrane zagadnienia z zakresu dyscypliny wiodącej seminarium, wybrane zagadnienia z przedmiotów badań wybranych przez dyplomantów (wybór obiektu i przedmiotu badań, wybór metody badawczej, analiza materiałów źródłowych, analiza literatury naukowej, przygotowanie bibliografii).
Opis wykładówbrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań, 2005 2) Kuc B. R., Paszkowski J., Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Białystok, 2007.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak