Stylistyka i kultura słowa I

2022Z

Kod przedmiotu98S1O-SiKS1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZawarcie znajomości. Kim jesteś? Skąd jesteś etc. Podstawy etykiety. Moja rodzina. Opowiadanie o profesjach. Nazwy zawodów. Moje zajęcia. Planowanie dnia. Poruszanie się po mieście. Korzystanie z komunikacji miejskiej. W szkole i w pracy. Komunikacja interpersonalna na różnych szczeblach. Sposoby spędzania czasu wolnego. W mieszkaniu. Wynajęcia, kupno i wyposażenie mieszkania. Zakupy produktów spożywczych. Przygotowanie jedzenia i posiłki w domu i w restauracji. Porady żywieniowe. Wygląd zewnętrzny człowieka. Ubranie i obuwie – dobór i kupno. Zdrowie i choroba. Wizyta u lekarza. Pogoda i klimat. Urlopy i wakacje, wycieczki, turystyka. Problemy ekologii. Człowiek a fauna. Zwierzęta domowe. Porady behawiorystyczne a weterynaryjne. Kultura i sztuka Rosji. Style w historii sztuki. Gusta i opinie. Geografia Rosji. Różnorodność przyrodnicza.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Дроняева Т. С., Клушина Н. И. Бирюкова И. В. , Стилистика современного русского языка. Практикум., Moskwa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi