Wstęp do literaturoznawstwa

2021Z

Kod przedmiotu98S1O-WDL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówreść wykładów obejmuje szereg najważniejszych aspektów teoretycznoliterackich, w tym: literaturoznawstwo jako nauka i jego podstawowe rozdziały (teoria literatury, historia literatury, krytyka literacka); przedmiot i funkcje literatury pięknej; świat przedstawiony dzieła literackiego; semantyka języka literackiego: poezja a proza; pojęcie i struktura procesu historyczno-literackiego; literackie rodzaje i gatunki w kontekście procesu historyczno-literackiego
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chojnacki A., Поэтика (Poetyka). Skrypt dla studentów filologii rosyjskiej., Warszawa, 1980 2) Чернец Л.В. (ред.),, Введение в литературоведение. Литературное произведение. Основные понятия и термины, , Москва, 1999
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak