Wstęp do emigrantologii rosyjskiej

2023L

Kod przedmiotu98S1O-WdER
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówieloznaczność problemu emigracji, jego aspekt prawny, antropologiczny i emocjonalny oraz status emigranta. Pojęcie, uwarunkowania i zasięg zjawiska emigracji rosyjskiej (kontekst historyczny i społeczno-polityczny). Geografia rosyjskiej emigracji XX w. Periodyzacja rosyjskiej literatury emigracyjnej. Życie literackie na emigracji (ośrodki, wydawnictwa, prasa, organizacje, salony literackie). Doświadczenie emigracji w losach rosyjskich twórców XX w. (główni przedstawiciele). Przejawy życia literackiego i kultury literackiej oraz główne dokonania w emigracyjnej poezji i prozie. Centra emigracji rosyjskiej: Paryż, Berlin, Warszawa, Bałkany, kraje nadbałtyckie, Charbin (życie literacko-kulturalne, salony literackie, grupy i towarzystwa literackie, wydawnictwa, periodyka), ,ĆWICZENIA:Analiza twórczości wybranych pisarzy emigracyjnych. Omówienie twórczości emigrantów: przedstawicieli I fali (I. Bunina, N. Teffi. M. Cwietajewej), II fali (I. Czinnow) oraz III fali emigracji rosyjskiej (A. Sołżenicyn, S. Dowłatow, J. Brodski).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ред. А.И. Смирновой, 1. Литература русского зарубежья (1920-1990): Учебное пособие, Moskwa, 2006 2) Кодзис Б., Литературные центры русского заруюежья. 1918-1939. Писатели. Творческие объединения. Периодика. Книгопечатание, München , 2002
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak