Wprowadzenie do stylistyki i kultury słowa

2021L

Kod przedmiotu98S1O-WdSiKS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPojęcie stylistyki i kultury języka, normy językowej i uzusu. Style funkcjonalne współczesne-go języka rosyjskiego. Styl neutralny a styl urzędowy. Synonimia środków gramatycznych i leksykalnych. Podstawowa klasyfikacja błędów językowych w mowie i piśmie. Komunikacja z urzędem: zasady etykiety. Struktura pisma urzędowego. Podstawowe zasady tworzenia tekstów urzędowych. Pojęcie spójności tekstu. Szablony tekstów oficjalnych: autobiografii, CV, charakterystyki
Opis wykładówIA:Pojęcie stylistyki i kultury języka, normy językowej i uzusu. Style funkcjonalne współczesne-go języka rosyjskiego. Styl neutralny a styl urzędowy. Synonimia środków gramatycznych i leksykalnych. Podstawowa klasyfikacja błędów językowych w mowie i piśmie. Komunikacja z urzędem: zasady etykiety. Struktura pisma urzędowego. Podstawowe zasady tworzenia tekstów urzędowych. Pojęcie spójności tekstu. Szablony tekstów oficjalnych: autobiografii, CV, charakterystyki.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Голуб И.Б. , Упражнения по стилистике русского языка, Moskwa, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi