Emigrantologia rosyjska II

2022Z

Kod przedmiotu98S2O-ER2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzejawy życia literackiego i kultury literackiej oraz główne dokonania w emigracyjnej poezji i prozie. Zjawisko „drugiej fali emigracyjnej”: główne ośrodki, przedstawiciele, organizacje literackie i polityczne, wydawnictwa, periodyki. Sylwetki wybranych twórców emigracyjnych. Charakterystyka tematyczna i gatunkowa rosyjskiej literatury emigracyjnej „drugiej fali”.,ĆWICZENIA:Analiza wybranych utworów rosyjskich pisarzy emigracyjnych
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) А.И. Смирнова (ред.), Литература русского зарубежья (1920-1990): Учебное пособие, Москва , 2006 2) Б. Кодзис , Литературные центры русского заруюежья. 1918-1939. Писатели. Творческие объединения. Периодика. Книгопечатание, München, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi