Emigrantologia rosyjska III

2022L

Kod przedmiotu98S2O-ER3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzejawy życia literackiego i kultury literackiej oraz główne dokonania w emigracyjnej poezji i prozie. Zjawisko „trzeciej fali emigracyjnej”: główne ośrodki, przedstawiciele, organizacje literackie i polityczne, wydawnictwa, periodyki. Sylwetki wybranych twórców emigracyjnych. Charakterystyka tematyczna i gatunkowa rosyjskiej literatury emigracyjnej „trzeciej fali”.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) А.И. Смирнова (ред.) , Литература русского зарубежья (1920-1990): Учебное пособие, Москва , 2006 2) Б. Кодзис , Литературные центры русского заруюежья. 1918-1939. Писатели. Творческие объединения. Периодика. Книгопечатание, München , 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi