Historia przekładu

2021Z

Kod przedmiotu98S2O-HPRZEKL
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówistoria przekładu od czasów najdawniejszych do współczesności. Początki przekładu, przekład w antyku. Rola wielkich religii w rozwoju przekładu. Średniowieczne przekłady i ich specyfika. Przekład europejski w czasach Odrodzenia. Przekład w okresie Reformacji. Przekład w kulturze staroruskiej. Europejski przekład w XVII i XVIII wieku. Rosyjski przekład w XVIII wieku. XIX wiek w rozwoju przekładu (Goethe, Humboldt). Przekład w pierwszej połowie XIX wieku w Rosji. Przekład w drugiej połowie XIX wieku w Rosji. Początek XX wieku. XX-wieczny przekład w Europie Zachodniej. Przekład w okresie Związku Radzieckiego. Rozwój przekładu w Europie Wschodniej w XX wieku.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bukowski P., Heydel M., Współczesne teorie przekładu. Antologia , Znak , 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi