Komunikacja interpersonalna

2022L

Kod przedmiotu98S2O-KINT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Elementy komunikacji. 2. Zasady skutecznego porozumiewania się. Słuchanie jako czynnik zapewniający skuteczne komunikowanie. 3. Komunikacja werbalna i komunikacja niewerbalna. 4. Modele komunikacji interpersonalnej. 5. Manipulacja i perswazja. 6. Komunikacja w sytuacjach konfliktowych. 7. Komunikowanie masowe. ,ĆWICZENIA:1. Zasady przygotowania i prowadzenia prezentacji oraz wystąpień publicznych. 2. Różnice komunikacyjne - międzykulturowe, międzypokoleniowe, międzypłciowe. 3. Sztuka dyskutowania i argumentacji. 4. Pozytywne i negatywne skutki stresu - techniki radzenia sobie ze stresem. 5. Problemy społeczeństwa informacyjnego. 6. Społeczność internetowa czy wirtualne społeczeństwo. 7. Praktyczne wykorzystanie zasad komunikacji międzyludzkiej: motywacja, samoocena, odpowiedzialność, funkcjonowanie w grupie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, ., 2001 2) Tokarz M., , Argumentacja, perswazja, manipulacja, ., 2006 3) Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, ., 2007 4) Knapp M.L., Hall J.A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, ., 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi