Kultura rosyjska XX i XXI wieku w kontekście europejskim

2021L

Kod przedmiotu98S2O-KR2021WKE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówobejmuje analizę najważniejszych zagadnień w zakresie kultury rosyjskiej XX i XXI wieku; w tym: charakterystyczne cechy rozpatrywanego okresu, stuki plastyczne, architektura, muzyka, teatr i kino, religia, filozofia, nauka i technika.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) А.А. Горелов , История русской культуры, Юрайт , 2019 2) Pod red. Lucjana Suchanka, Rosjoznawstwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak