Podstawy filozofii literatury

2021L

Kod przedmiotu98S2O-PFL
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówenomenologiczna filozofia literatury; filozofia literatury R. Ingardena; struktura utworu literackiego w koncepcji R. Ingardena; koncepcja literaturoznawstwa R. Ingardena; filozofia literatury R. Ingardena w interpretacji G. Grabowicza; wartość i wartościowanie w fenomenologicznej teorii R. Ingardena; teoretyczne projekcje R. Ingardena w badaniach nad literaturą piękną.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brandstaetter R., Księgi Nowego Przymierza. Przekłady biblijne z języka greckiego., Kraków, 2009, s. 531–557 2) Brodski J. , Przemówienie noblowskie, tłum. A. Mietkowski., t. 21, „Zeszyty Literackie”, 1988 3) Ingarden R., O poznawaniu dzieła literackiego., Lwów, 1937 4) Łojewska-Krawczyk M., Filozoficzne aspekty wartościowania literatury, w: Filozofia i Wielka Literatura. Hermeneutyka wybranych dzieł literackich, praca zbiorowa pod red. J. Mąrzeckiego., Warszawa, 2005 5) Łotman J., Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, tłum. B. Żyłko., Gdańsk, 2008 6) Nikadem-Malinowska E., Poezja i myśl. Twórczość Josifa Brodskiego jako fakt europejskiego dziedzictwa kulturowego., Olsztyn, 2004 7) Ojcewicz G., Hymn o Słowie Romana Brandstaettera, czyli Co jest przed wszystkim., t. 19/2, „Acta Neophilologica” , 2012, s. 185–198. 8) Żyłko B., Tynianow po polsku., t. 1, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”., 1979, s. 152–156.
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak