Praktyczna nauka drugiego języka obcego III

2022Z

Kod przedmiotu98S2O-PNDJO3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi