Praktyczna nauka języka rosyjskiego I

2021Z

Kod przedmiotu98S2O-PNJR1
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńGlobalne problemy współczesnego świata. 1. Problemy globalizacji. 2. Problemy demografii. 3. Problemy ekologii. 4. Prawa człowieka
Opis wykładówIA:Globalne problemy współczesnego świata. 1. Problemy globalizacji. 2. Problemy demografii. 3. Problemy ekologii. 4. Prawa człowieka.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) М.Ю. Шинковский, Глобальные проблемы современности. Учебное пособие., Издательство ВГУЭС, 2005 2) Н.В. Баско, Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику, Русский язык, 2010 3) Н.Ю. Царёва, М.Б. Будильцева, М.А. Кацевич, Н.П. Пушкова, Р.Н. Кузьмина, И.А. Пугачёв, Н.М. Румянцев, Продолжаем изучать русский, Русский язык, 2003 4) А.Т. Терлецкая, Экология и безопасность жизнедеятельности, Хабаровск, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi