Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV

2022L

Kod przedmiotu98S2O-PNJR4
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńŚwiat, w którym żyjemy II. 1. Człowiek w świecie biznesu. 2. Człowiek w świecie ekonomii . 3. Człowiek w świecie polityki. 4. Marketing
Opis wykładówIA:Świat, w którym żyjemy II. 1. Człowiek w świecie biznesu. 2. Człowiek w świecie ekonomii . 3. Człowiek w świecie polityki. 4. Marketing.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) М.Ю. Шинковский, Глобальные проблемы современности. Учебное пособие., Издательство ВГУЭС, 2005 2) Н.В. Баско, Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику, Русский язык, 2010 3) Н.Ю. Царёва, М.Б. Будильцева, М.А. Кацевич, Н.П. Пушкова, Р.Н. Кузьмина, И.А. Пугачёв, Н.М. Румянцев, Продолжаем изучать русский, Русский язык, 2003 4) А.Т. Терлецкая, Экология и безопасность жизнедеятельности, Хабаровск, 2011 5) М. Н. Макова, О. А. Ускова, В мире людей. Письмо и говорение, Санкт-Петербург: Златоуст, 2013 6) А. Богомолов, Новости из России, Москва: Русский язык, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi