Rosyjska etykieta językowa

2021L

Kod przedmiotu98S2O-REJ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówGłówne pojęcia etykiety językowej. Uprzejmość i etykieta. Etykieta językowa. Funkcje i znaki etykiety językowej. Sytuacja komunikacyjna. Słowniki etykiety językowej. Zapoznanie z wyrażeniami etykiety językowej i sytuacjami ich użycia. Zwracanie się do siebie, zwrócenie uwagi. Przywitanie. Zawieranie znajomości. Zaproszenie. Prośba, rada, propozycja. Zgoda, odmowa na zaproszenie. Zgoda, brak zgody ze zdaniem rozmówcy. Przeprosiny. Skarga. Pocieszenie, współczucie. Komplement, pochwała. Brak akceptacji, wyrzut. życzenia, gratulacje. Wdzięczność, podziękowanie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Акишина А.А., Формановская Н.И., Русский речевой этикет (Пособие для студентов-иностранцев , Москва: Русский язык, 1983 2) Н.С.Конищева, О.В.Гундяева, Русский речевой этикет: Учебно-метод. пособие , НГТУ, 2005 3) Стернин И.А., Русский речевой этикет, Воронеж, 1996 4) Ниссен В.Ю., Карасева Т.В., Русский речевой этикет. Учебное пособие, Москва, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak