Stylistyka funkcjonalna języka rosyjskiego

2021Z

Kod przedmiotu98S2O-SFJR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńTreść ćwiczeń obejmuje aspekty stylistyki i kultury słowa tekstów ustnych i pisemnych, dotyczących szeroko pojmowanej tematyki prezentacji oraz autoprezentacji intelektualnej. Przewiduje się, że zgłębianie owych zagadnień ma iść w parze ze szczegółową analizą lingwistyczną wybranych tekstów. Praca twórcza.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Голуб И.Б. , Стилистика русского языка, Москва: Флинта, 1999 2) Дроняева Т. С., Клушина Н. И. Бирюкова И. В. , Стилистика современного русского языка. Практикум., Москва: Флинта, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi