Sztuka interpretacji tekstu literackiego

2022Z

Kod przedmiotu98S2O-SITL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówreść wykładów obejmuje analizę dyskursu sztuki interpretacji tekstu literackiego, w tym takie jej rodzaje, jak interpretacja literacka, krytycznoliteracka oraz literaturoznawcza. Sztuka interpretacji tekstu literackiego także jest rozpatrywana jako tendencja współczesnego literaturoznawstwa (m.in. wpływ estetyki B. Croce na szkołę L. Spitzera etc.).,ĆWICZENIA:Treść ćwiczeń w organiczny sposób uzupełnia treść wykładów. Podstawą zajęć jest samodzielne opracowanie przez studentów literatury przedmiotu, w tym sporządzenie i wygłoszenie referatów naukowych na wybrane tematy.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, , Warszawa, 1987 2) Mitosek Z., Teorie badań literackich. Przegląd historyczny., Warszawa, 1983 3) Ojcewicz G., Parodia czy kryptodialog? Na przykładzie „Eto było u moria” Igora Siewierianina i „Wy smotrieli na morie…” Borisa Popławskiego., t. XVI, „Acta Rutheno-Polonica”, 2011, s. 137–148. 4) Ojcewicz G., Włodarczyk R., Zajdel D., Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Studium kryminalistyczno-historycznoliterackie., Szczytno, 2009 5) Burzyńska A., Markowski M.P.,, Teorie literatury XX wieku. Antologia., Kraków, 2006
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak