Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I

2021Z

Kod przedmiotu98S2O-SMiPD1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńWspółczesna teoria badań literackich "Zwroty" badawcze w humanistyce jako zjawisko semiotyczne, kulturowe, etyczne. Od tekstu do (kon) tekstu. Antropologizacja a lingwistyczne rekonstrukcje kultury
Opis wykładówIA:Współczesna teoria badań literackich "Zwroty" badawcze w humanistyce jako zjawisko semiotyczne, kulturowe, etyczne. Od tekstu do (kon) tekstu. Antropologizacja a lingwistyczne rekonstrukcje kultury.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej., Warszawa, 1997 2) Bielecki J.E., Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne., Kraków, 1993 3) Zenderowski R., Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, , Warszawa, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi