Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II

2021L

Kod przedmiotu98S2O-SMiPD2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńSeminariu
Opis wykładówIA:Seminarium
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi