Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III

2022Z

Kod przedmiotu98S2O-SMiPD3
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńSeminariu
Opis wykładówIA:Seminarium
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej., Warszawa, 1997 2) Bielecki J.E., Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne., Kraków, 1993 3) Zenderowski R., Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, , Warszawa, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi