Technologie informacyjne w pracy tłumacza

2021Z

Kod przedmiotu98S2O-TIwPT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Schwartz S., Po prostu Office, Helion, 2007 2) Jaronicki A., ABC MS Office, Helion, 2007 3) www, Samouczki online MSOffice, www, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi