Transgraniczna komunikacja interkulturowa

2022L

Kod przedmiotu98S2O-TKI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Tożsamość kulturowa. Typy komunikacji międzykulturowej. Komunikacja międzykulturowa a obszar transgraniczny. 2. Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji. 2. Bariery w komunikacji międzykulturowej. Kompetencje międzykulturowe. 3. Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji. Teorie komunikacji międzykulturowej. 4. Wymiary różnic międzykulturowych Hofstede. 5. Zjawisko szoku kulturowego. Stereotypy kulturowe. 7. Różnorodność kulturowa a komunikowanie niewerbalne. Międzynarodowy słownik gestów. ,ĆWICZENIA:1. Polska i jej miejsce w komunikacji interkulturowej. 2. Interpersonalne stosunki międzykulturowe. 3. Specyfika etykiety językowej w różnych kulturach; 4. Uwarunkowania kulturowe w działalności międzynarodowej, zdobywanie umiejętności porozumienia międzykulturowego; 5-7. Kulturowe uwarunkowania prowadzenia rozmów i negocjacji biznesowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody porozumiewają się w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, ., 2006 2) M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, ., 2005 3) A. Zaporowski, Czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa, ., 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi