Tłumaczenie pisemne (bezpieczeństwo wewnętrzne)

2021Z

Kod przedmiotu98S2O-TPBW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZapoznanie z wymogami formalnymi tłumaczeń pisemnych tekstów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Omówienie różnego rodzaju tekstów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i specyfiki ich tłumaczeń pisemnych. Omówienie źródeł leksykograficznych i ciał normotwórczych w zakresie tłumaczeń tekstów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Ćwiczenia pisemne z wykorzystaniem wybranego rodzaju tekstów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.
Opis wykładówPrzedmiot realizowany w formie ćwiczeń
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Prowadzący, Materiały opracowane przez wykładowcę, Olsztyn, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak