Tłumaczenie pisemne (teksty prawnicze)

2021Z

Kod przedmiotu98S2O-TPPTO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZapoznanie z wymogami formalnymi tłumaczeń pisemnych tekstów prawniczych. Omówienie różnego rodzaju tekstów prawniczych i specyfiki ich tłumaczeń pisemnych. Omówienie źródeł leksykograficznych i ciał normotwórczych w zakresie tłumaczeń tekstów prawniczych. Ćwiczenia pisemne z wykorzystaniem wybranego rodzaju tekstów prawniczych.
Opis wykładówPrzedmiot realizowany w formie ćwiczeń
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ndiaye I., Jeglińska B., Umiejętność tłumaczenia pisemnego tekstów prawniczych., Olsztyn ISW, 2001 2) red. I. Ndiaye, G. Ojcewicz, Z teorii i praktyki przekładu prawniczego, Olsztyn ISW, 2013 3) Kałuża M., Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, Warszawa, 2011 4) Ndiaye I., Jeglińska , Podręcznik dla tłumaczy języka rosyjskiego. Postępowanie przygotowawcze i sądowe, Olsztyn ISW, 2-12
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak