Tłumaczenie pisemne (teksty artystyczne)

2022Z

Kod przedmiotu98S2O-TPTA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńOmówienie różnego rodzaju tekstów artystycznych i specyfiki ich tłumaczeń pisemnych. Omówienie źródeł leksykograficznych i ciał normotwórczych w zakresie tłumaczeń tekstów artystycznych. Ćwiczenia pisemne z wykorzystaniem wybranego rodzaju tekstów artystycznych.
Opis wykładówPrzedmiot realizowany w formie ćwiczeń
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Prowadzący, Materiały opracowane przez wykładowcę, Olsztyn, 2021
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak