Tłumaczenie pisemne (teksty medyczne)

2022Z

Kod przedmiotu98S2O-TPTM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZapoznanie z wymogami formalnymi tłumaczeń pisemnych tekstów medycznych. Omówienie różnego rodzaju tekstów medycznych i specyfiki ich tłumaczeń pisemnych. Omówienie źródeł leksykograficznych i ciał normotwórczych w zakresie tłumaczeń tekstów medycznych. Ćwiczenia pisemne z wykorzystaniem wybranego rodzaju tekstów medycznych.
Opis wykładówPrzedmiot prowadzony w formie ćwiczeń
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Prowadzący, Materiały opracowane przez wykładowcę, Olsztyn, 2021
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak